Vacuum Coffee Bean Storage

650 บาท
Shopee Lazada
สามารถเก็บเมล็ดกาแฟคั่ว ผงกาแฟ ชา แป้ง และอื่นๆ • มีวาล์วระบายอากาศในตัว ช่วยรับประกันความสดของเมล็ดกาแฟของคุณโดยการกักอากาศไว้ ปราศจากการเกิด Oxidation ที่ทำให้คุณภาพลดลง • ป้องกันความชื้นเข้า และช่วยรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ ผงกาแฟ ให้เก็บไว้ได้นาน • บริเวณฝาด้านบน สามารถหมุนตั้งสำหรับวันและเดือน ที่เราเปิดใช้งานได้
Share: