กาแฟพีเบอรี่ 250 กรัม - คั่วกลางล้วน

220 บาท
Shopee Lazada
Peaberry กาแฟเมล็ดโทน (เมล็ดเดี่ยว) เกิดจากการกลายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟสองซีกรวมเป็นหนึ่งเมล็ดเดี่ยว เช่นเดียวกับกระเทียมโทน จึงให้กลิ่นรสที่สมบูรณ์และรสสัมผัสโดดเด่นที่มีอยู่ในเมล็ดโทน ซึ่งเกิดจากการสะสมความหวานได้มากกว่าในช่วงการตากเมล็ดกาแฟ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การคั่วสามารถพัฒนากลิ่นรสได้หลากหลายมากขึ้น
Share: