Process

 

  

 

 

 

 

 

WET Processed/Washed Process

ทุกขั้นตอนด้วยความปราณีต

 

 

 

 

Dry Process

เก็บผลกาแฟสุกมามาคัดล้าง ตาก ได้รสชาติกาแฟ

แบบผลไม้อบแห้ง สำหรับคอคาแฟ

ที่อยากสัมผัส รสกาแฟแบบใหม่

 

 

 

Natural Process

ปล่อยให้แห้งติดต้น เพื่อให้ได้รสที่แตกต่าง

 

 

   Honey

 

  Roast plant

โรงคั่ว และบรรจุที่ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

Brewing

อบรม ชง สะกัดได้มาตรฐาน

 

 Full Honey/Black Honey 

เก็บผลกาแฟสุกมามาคัดล้าง ทำความสะอาด สีสดและตากทันที ได้ความเติมเต็มของ น้ำตาลจากเนื้อเยื่อและซึมผ่านเมล็ด ที่บรรจงคั่ว เคลือบด้วยคาราเมลธรรมชาติ

 

Semi-Honey/Yellow Honey  

เก็บผลกาแฟสุกมาคัดล้าง ทำความสะอาด สีสดและล้างทำความสะอาดเนื้อเยี่อเคลือบเมล็ด ออกบางส่วน ทำให้ได้กลิ่นละมุน ของคาราเมล ที่ผสมผสานกับกลิ่นกาแฟแบบดั้งเดิมที่คุ้นเคย รสชาติที่น่าค้นหา