Growth

 

 

 ไร่กาแฟ Shade grow

 

____________________________________________________________________________________________________

             กาแฟในพื้นที่ปลูกของบ้านป๊อก ได้รับการสนับสนุนสายพันธุ์จากโครงการหลวง เพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรในพื้นที่ และเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทกการเกษตรของคนพื้นที่ต่ำในอำเภอแม่ออนและอำเภอรอบๆ

             การปลูกกาแฟในพื้นที่บ้านป๊อก จะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่า สายพันธุ์อาราบิก้า จึงเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศ ปลูกคละกันในสวนเมี่ยง เป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรจากเมี่ยงที่เคยเป็นรายได้หลักแต่ค่อยๆ ลดลง กาแฟบ้านป๊อก จากแหล่งต้นน้ำ ในป่าผืนใหญ่ ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีอากาศ และแหล่งดิน น้ำ ที่สะอาด อุดมด้วย อินทรีย์วัตถุ ทั้งธาตุหลักธาตุรอง ที่้เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ กาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่บวกอากาศเย็น ส่งผลให้เมล็ดกาแฟสุกช้ากว่าปกติ แต่นั่นกลับเป็นผลดี กับกาแฟในพื้นที่ การสะสมสาร ในเมล็ดทำได้อย่างเต็มที่ เป็นผลให้ กาแฟของเรามีความพิเศษเฉพาะตัว กลิ่นหอมละมุน ชุ่มชื้นของป่าธรรมชาติ ที่ถูกซึมซับลงสู่เมล็ด อิ่มด้วยความแน่นของบอดี้ที่มีเวลาในการฟูมฟักผลเมล็ดนานกว่าที่อื่น กรดจากธรรมชาติ ที่เมล็ดดูดซับอย่างสมดุล บวกกระบวนการที่ผลิตด้วยใส่ใจและความปราณีต เหล่านี้คือ เรา

             กาแฟคุณภาพที่เป็นผลิตผลจากพวกเรา เพื่อพวกเรา และคนที่เรารัก ได้บริโภค ภายใต้แบรนด์ "Acaba"