What we do?

Farm(map) ... ไร่ภูเครือ 

เราปลูกกาแฟ เรามีต้นชา

ณ ยอดดอยสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1200-1500 เมตร ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี คือที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านป๊อก พื้นที่ที่โอบล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ผู้คนยังคงดำรงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวพื้นเมืองล้านนา เก็บใบเมี่ยง (ชาอัสสัม) ปลูกกาแฟ ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่อย่างแท้จริง กาแฟและชา ACABA จากไร่ภูเครือ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากบ้านป๊อกที่เราภูมิใจ ผ่านการดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบำรุงต้นด้วยปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองภูมิความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ป้องกันแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้ เก็บเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สุกแดงเต็มที่ การสีเปลือก สีกะลา และการคั่ว เน้นความสะอาด ปลอดภัย และใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์กาแฟและชา ACABA ระดับพรีเมี่ยม ส่งถึงผู้บริโภคที่คำนึงถึงคุณภาพ ที่คัดสรรเป็นอย่างดี ให้กับคุณด้วยความตั้งใจ ดังปณิธานของเราที่ว่า “เราปลูกเราผลิตไว้บริโภคและแบ่งปันให้กับคนที่เรารัก” 

Coffee Plant 

เราเป็นต้นน้ำ แหล่งวัตถุดิบกาแฟคุณภาพ ปลูก เก็บผล

เรามี plant โม่ หมัก ล้าง ตากบนดอย

 ✶ Tourist 

ช่วงฤดูเก็บกาแฟ ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว สามารถร่วมกิจกรรม เก็บกาแฟและแปรรูปกาแฟได้
ช่วงฤดู coffee trip คือ ธค.-มีค. ของทุกปี มี trip ชมสวนกาแฟ ดูงานครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยว

1.ถ้ำเมืองออน ==> ถ้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่ , ไหว้พระ

2.น้ำพุร้อนสันกำแพง

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์
 • น้ำพุร้อนขนาดใหญ่ อุณหภูิมถึง 100 องศา
 • แช่น้ำพุร้อนในห้องส่วนตัว หรือ แช่เท้า
 • ต้มไข่ ในบ่อน้ำพุ
 • เดินชมธรรมชาติ ถ่ายรูป
 • มีสถานที่นวด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.ไร่ภูเครือ และสวนเสาวรส มัลเบอรี่ สตรอเบอรี่ สวนอินทรีย์ผสมผสาน

 • ศึกษา เรียนรู้ เส้นทางกาแฟ
 • ไร่กาแฟอาราบิก้า (บนบ้านป๊อก ใกล้ the giant)
 • โรงงานแปรรูป และโรงคั่ว ผลิตกาแฟอาราบิก้า
 • อยู่ระหว่าง น้ำพุร้อนสันกำแพงและโครงการหลวงตีนตก
 • ปลูก ผลิต แปรรูป แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาแฟครบวงจร

*** กิจกรรม ศึกษา ชม ชิม  ผลิตภัณฑ์ สามาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกชาและกาแฟคุณภาพบ้านป๊อก

4.โครงการหลวงตีนตก

5.the giant บ้านป๊อก

 • ร้านกาแฟบนต้นไม้
 • วิวธรรมชาติ
 • จุดที่ต้องแวะหากมาเชียงใหม่

*บ้านป๊อก แหล่งปลูกชา กาแฟ โดยการส่งเริมของโครงการหลวง

6.แม่กำปอง

 • หมู่บ้านโฮมสเตย์ระดับ world class
 • แหล่งดูงานของหลายๆ ประเทศ และงานวิจัยของหลายหน่วยงาน
 • กำเนิดและบริหารจัดการโดยชุมชน
 • -อนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน
 • -เดินชมหมู่บ้านได้ ร้านค้าชุมชน วิถีชีวิตชุมชน น้ำตก
 • ร.9 เคยเสด็จหมู่บ้านนี้

***สามารถประสานงานหรือเพิ่มกิจกรรม จากชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ให้ได้ หากต้องการ

ระยะทาง

 • ถ้ำเมืองออน - น้ำพุร้อน 2 กม
 • น้ำพุร้อน -โรงคั่วกาแฟอคาบา 8 กม.
 • โรงคั่วกาแฟอคาบา -โครงการหลวงตีนตก 6 กม.
 • โครงการหลวงตีนตก – แม่กำปอง 4 กม
 • โครงการหลวงตีนตก – บ้านป็อก 6 กม.

✶ Learning 

เราเป็น “แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาแฟ”

เรียนรู้เรื่องกาแฟ เรื่องธรรมชาติ ผ่านไป-มา สามารถแวะ ชม ชิม และเสวนา เรื่องกาแฟได้ หรือมีกรุ๊ปดูงาน
ทางเราก็ยินดีจัดให้

✶ Productions

เรามีโรงงานแปรรูป โรงสีกาแฟ โรงคั่ว บรรจุ และหน้าร้าน

Acaba coffee ไว้บริการคอกาแฟ หรือกลุ่มลูกค้า และกลุ่มธุรกิจกาแฟ ร้านกาแฟ ที่อยากชิม อยากลอง