Motto

 

 

“ เราปลูก เราผลิตไว้บริโภค และ 

                        แบ่งปันให้กับคนที่เรารัก ”

ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ต่างรัก ห่วงใยชีวิตตัวเอง

และคนรอบข้าง แม้กระทั่งการผลิตหรือการอาหารก็เช่นกัน

เราย่อมรู้ดีว่า ชิ้นไหนอร่อยชิ้นไหนดีหรือปลอดภัย

ชิ้นไหนควรบริโภคหรือให้คนที่เรารัก ไร่ภูเครือ ภายใต้แบรนด์

Acaba … ทุกอย่างที่เราผลิตที่นี่ เราเองก็บริโภคด้วย

แบ่งปันให้คนที่เรารักรอบๆข้างเราด้วย ดังนั้น

จึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย